test: Dansk kødkvæg

Information vedr. registrering af udenlandsk sæd og embryoner i den danske stambog