test: Dansk kødkvæg

Vigtige ændringer

Vigtige ændringer for kvæg i den nye Husdyrgødningsbekendtgørelse