test: Dansk kødkvæg

Ulovlige flytninger af kvæg har konsekvenser

Ulovlige flytninger fra det højprævalente til det lavprævalente salmonellaområde øger smitterisikoen i alle besætninger. Men det har særlige konsekvenser for køber og sælger.

https://www.landbrugsinfo.dk/Landmanddk/Kvaeg/Sider/KV-Ulovlige-flytninger-af-kvaeg-har-konsekvenser_2350.aspx