test: Dansk kødkvæg

Salmonella Dublin

Salmonella Dublin ikke kun en udfordring for besætninger med malkekvæg