test: Dansk kødkvæg

Ny støtteordning

Fra 2015 indfører NaturErhvervstyrelsen en ny støtteordning med slagtepræmie.